Vastuullisuuden ohjelmistoratkaisu Keskuskauppakamarilta

Keskuskauppakamarin avainasiakaspäällikkö Mirva Monti. Kuva: Olga Poppius

Keskuskauppakamarilla työskentelyssä yhdistyy monta minulle tärkeää asiaa. Saan tehdä vaikuttamistyötä. Voin olla mukana edistämässä vapaan, vauraan ja vastuullisen Suomen toimintaedellytyksiä ja voin olla myös mukana luomassa yhteiskuntaa ilman väärinkäytöksiä, ihmisoikeusrikkomuksia ja korruptiota. Todellista vapautta ja vaurautta henkilökohtaisessa elämässä tai yhteiskunnassa ei mielestäni voi luoda ilman vastuullisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä.

Euroopan komission mukaan petoksista, korruptiosta ja muusta laittomasta toiminnasta johtuviin tulonmenetyksiin liittyvän riskin arvioidaan olevan pelkästään EU-tasolla 179–256 miljardia euroa. Suomessa Työterveyslaitoksen mukaan jopa yli 100 000 ihmistä kokee joutuvansa kiusaamisen kohteeksi työpaikallaan. Keskuskauppakamari on mukana mahdollistamassa kansalaisten aktiivista ja turvallista osallistumista väärinkäytösten ja epäkohtien korjaamiseen yhtiöissä ja yhteisöissä – ja miten muutenkaan Suomessa, kuin tietenkin teknologiaratkaisulla.

EU:n whistleblowing-direktiivi

EU-direktiivi 2019/1937 astui voimaan vuonna 2019 ja velvoittaa siten suomalaisiakin yrityksiä tarjoamaan anonyymin ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Direktiivi edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset, julkiset toimijat sekä kunnat että kaupungit ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta työntekijöiden ja ulkoisten eri sidosryhmien on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta anonyymisti ja turvallisesti. Direktiivi antaa vahvan suojan ilmoittajalle, mutta kanavan kautta voi päästä kiinni myös vääriin toimintatapoihin heti tuoreeltaan.

Ilmoituskanava on osa vastuullista johtamista ja liiketoimintaa. Se toimii työkaluna riskien- ja maineenhallinnassa. Tutkimusten mukaan vastuulliseen liiketoimintaan panostavat yritykset saavat myös reilusti etumatkaa kilpailijoihin nähden markkinoilla.

Suomessa direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan tällä hetkellä oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Mukana oikeusministeriön työryhmässä on myös Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä.

Ohjelmistoratkaisu järjestöltä – Mihin tämä maailma on menossa? 

Kohti parempaa huomista. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava tarjoaa direktiivin mukaisen ja suomalaisen ohjelmistoratkaisun kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Ilmoituskanava-palvelu tarjotaan Software as a Service (SaaS)-ratkaisuna. Keskuskauppakamari vastaa palvelun täydestä ylläpidosta, kehityksestä ja tietoturvaratkaisuista.

Ilmoituskanava on täysin räätälöitävissä yrityksen tarpeisiin mukautuvaksi ja tarjoaa myös kaikki halutut kieliversiot. Ratkaisu on rakennettu yhteistyössä kotimaisen ohjelmistoyritys Haltu Oy:n kanssa ja ohjelmiston palvelimet sijaitsevat myös Suomessa. Ohjelmiston alustakehityksessä on käytetty avoimen lähdekoodin GlobaLeaks-ohjelmistoa. GlobaLeaksin taustalta löytyy globaali ihmisoikeuksien puolustajien yhteisö, joka perustuu kansainvälisen solidaarisuuden, ihmisoikeuksien universaalisuuden ja jakamattomuuden, puolueettomuuden, riippumattomuuden ja monimuotoisuuden periaatteisiin.

Vahva tietosuoja ja tietoturva keskiössä

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan tietoturva- ja tietosuojaratkaisut ovat keskeisessä roolissa direktiivin vaatimusten noudattamisen ja ilmoitusten tekijöiden anonymiteetin varmistamisen näkökulmasta. Kaikki luottamukselliset ilmoitukset palvelussamme salataan vahvasti yleisesti hyväksi ja luotettaviksi todetuilla salausmenetelmillä. Salauksen ansiosta voidaan varmistua alkuperäisen ilmoituksen muuttumattomuudesta ja suojasta. Ilmoitusten salausta ei voi purkaa tai muuttaa mitenkään jälkeenpäin.

Palvelun tietoturvaratkaisuja arvioidaan yhteistyössä kyberturvallisuuden hallintaan erikoistuneen suomalaisen kyberhyökkäysyhtiö Silverskin Information Security Oy:n kanssa. Noudatamme alan standardeja ja parhaita käytänteitä tietoturvatyön laadunvarmistamisessa mm. The Open Web Application Security Project (OWASP), The Web Application Security Consortium Project ja Microsoft Stride. Palvelun tietoturvatasoa mitataan ja varmistetaan penetraatiotestausten avulla.

Onko teillä jo direktiivin mukainen Ilmoituskanava?

Esittelemme mielellämme Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelun sitoumuksetta n. 45min Teams-demopalaverin muodossa. Varaa esittelyaika tästä.

Keskuskauppakamari järjestää myös säännöllisiä tietoiskuja sekä koulutusta EU direktiivin velvoitteista ja kanavan käyttöönotosta. Tapahtumat soveltuvat henkilöille, joiden vastuulla on ilmoituskanavan käyttöönotto ja siitä viestiminen, esimerkiksi toimitusjohtaja, talousjohtaja, viestintäjohtaja, lakiasiainjohtaja tai henkilöstöjohtaja. Linkit tapahtumiin löydät täältä.

Lisätietoa EU direktiivistä ja palvelustamme löydät osoitteesta: www.ilmoituskanava.fi.

Kysymyksiä palvelustamme voit esittää myös suoraan meille:

Mirva Monti, avainasiakaspäällikkö
mirva.monti@chamber.fi 0445258050

Max Moiseev, tietohallintojohtaja
max.moiseev@chamber.fi 0505975135

Mirva Monti

Avainasiakaspäällikkö

+358 44 525 8050

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmoituskanava, Mirva Monti, Max Moiseev