Vietnam – yksi Kaakkois-Aasian nopeimmin kasvavista maista tarjoaa lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksilleKaakkois-Aasian maat ovat edelleen huonosti tunnettuja markkina-alueita suomalaisten yritysten keskuudessa. Liiketoiminnan vaikeutuessa Kiinassa ja estyessä Venäjällä monien suomalaisten yritysten kannattaisi kääntää katseet kohti Kaakkois-Aasian markkinoita, jotka muodostavat yli 600 miljoonan asukkaan ja maailman nopeimmin kasvavan talousalueen. Yksi Kaakkois-Aasian suurimmista ja nopeimmin kasvavista markkinoista on Vietnam, jonka talous on toipunut hyvin pandemian jälkeen, ja jonka kanssa EU on hiljattain tehnyt kattavan vapaakauppasopimuksen.

Yksi Vietnamin potentiaalisista aloista on energia- ja luonnonvarasektori mukaan lukien alaan liittyvät infrastruktuuri, älyratkaisut ja jätteiden käsittely. Toinen on IT-ala, jonka arvioidaan kasvavan lähivuosina 10–15 % vuosivauhtia. Ohjelmistokehitys ja -palvelut ovat myös suuri mahdollisuus. Vietnamin hallitus on lanseerannut kansalaisten elintason kohentamiseen tähtäävän digitalisaatio-ohjelman, joka kattaa hallinnon, talouden ja yhteiskunnan toiminnot. Kolmantena vietnamilaiset janoavat edistyksellisiä ja laadukkaita koulutusratkaisuja ja varhaiskasvatusosaamista. Opettajien koulutussysteemi kiinnostaa vietnamilaisia.

Vapaakauppasopimus helpottaa vientiä Vietnamiin

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus luo hyvät puitteet muun muassa cleantech-alan ja terveysteknologian tuotteiden viennille. Sopimus vapauttaa tulleista ja poistaa paikallisuuden vaatimuksen, mikä auttaa suomalaisten yritysten vientiä Vietnamiin. Säästöjä syntyy myös pk-yrityksien toimintaa hankaloittavan tuotetestauksen helpottumisesta. Vapaakauppasopimuksen myötä toteutuva tariffien lasku on avannut uusia mahdollisuuksia elintarvikeviennille Vietnamiin. Vaurastuva keskiluokka kuluttaa yhä enemmän maito-, liha- ja kalatuotteita, joita on tarjolla myös Suomesta.

ATA carnet -tulliasiakirja – sujuvoittaa väliaikaista vientiä Vietnamiin

Vietnam on liittynyt ATA carnet-järjestelmään keväällä 2022. Vietnam tosin hyväksyy tällä hetkellä vain tavaroiden väliaikaisen tuonnin näytteillepanoa tai käyttöä varten näyttelyissä, messuilla, kokouksissa tai vastaavissa tapahtumissa.

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, joka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. ATA carnet’lla voidaan väliaikaisesti viedä kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita.

Kirjoittajat:
Jani Kaulo, puheenjohtaja, Suomi-Kaakkois-Aasia kauppayhdistys
Anne Hatanpää, yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Anne Hatanpää