E-kirje EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

E-kirje/ EU 22 kirjallinen menettely
EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta kommentoida ja toteaa näkemyksenään seuraavaa:

  • On tärkeää, että Suomi tukee EU-tason toimia, joilla yhteensovitetaan ja varmistetaan logistiikan sujuvuus vaikeassa tilanteessa.
  • EU-tason toimia liikenteen ja logistiikan sujuvoittamiseksi on tehty COVID-19 pandemian alusta saakka hyvällä menestyksellä. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan näiden jo luotujen käytävien toimintaa ja mahdollista vaikutusta tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin tai rahoitusmahdollisuuksiin tulee seurata tarkasti.
  • Suomen suhteellinen logistinen sijainti on voimakkaan muutoksen kourissa. Venäjän aloittama hyökkäyssota iskee rajusti Suomen sijaintiin idän ja lännen solmukohtana, lyhyimpänä reittiä Euroopan ja Aasian välillä sekä sen strategiseen tulevaisuuteen. Lisäksi Suomesta etelään ja länteen on tehty voimakkaita raideinvestointeja, kuten myös muualla EU-alueella infran kuntoon ja toimivuuteen on panostettu mm. elpymispaketin avulla. Keskuskauppakamari korostaa näkemyksenään, että muuttuneen tilanteen vaikutuksia Suomeen on tarkasteltava ja panostettava siihen, että kansallisesta infrasta, Suomen ja Suomen alueiden saavutettavuudesta huolehditaan myös muuttuneessa tilanteessa.
  • Komission tiedonannon listaamat toimenpiteet ovat varmasti tarkoituksenmukaisia. Keskuskauppakamari kuitenkin haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että listatuilla toimenpiteillä on myös vaikutusta siihen, kuinka EU-rahoitusta voidaan jatkossa hyödyntää Suomessa, mikäli infraan suunnattua rahoitusta ei EU-tasolla kasvateta. Tähän liittyen olisi hyvä muodostaa kansallinen näkemys siitä ajammeko rahoituksen kasvattamista vai uudelleen suuntaamista nykyisen voimassa olevan rahoituskehyksen sisällä.
  • Pidämme myös alla esitettyjä Suomen Satamaliiton ja RT:n näkemyksiä kannatettavina.
Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood