Kauppakamarikysely: Erityisesti pienillä ja majoitus- ja ravintola-alan yrityksillä rahoitusvaikeuksia koronan takia

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Roni Rekomaa

Korona on kohdellut yrityksiä eri tavoin, mutta erityisen hankala se on ollut pienille yrityksille sekä majoitus- ja ravintola-alan yrityksille. Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä kyselystä selviää, että 45 prosenttia yrityksistä on tarvinnut ylimääräistä rahoitusta kriisin aikana. Reilulla kymmenellä prosentilla yrityksistä on ollut vaikeuksia saada rahoitusta. Hallituksen parhaillaan suunnittelemat liikkumisrajoitukset osuvat erityisesti juuri tähän ryhmään. 

Erityisesti pulmia saada rahoitusta on ollut majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla sekä taiteessa, viihteessä ja virkistyksessä. Ongelmat painottuvat pieniin yrityksiin, kun taas suurilla yrityksillä rahoituksellisia vaikeuksia ei juurikaan ole ollut.

Noin 55 prosenttia yrityksistä kertoo, ettei ole tarvinnut kriisin aikana ylimääräistä rahoitusta ollenkaan.

“Nämä yritykset ovat erityisesti isoja yrityksiä. Isompien yritysten kohdalla on esimerkiksi saattanut kertyä enemmän uskottavuutta lainamarkkinoilla ja siksi luottorajoitteita on vähemmän. Toisaalta saattaa olla niin, että koko ei välttämättä ole se olennainen tekijä vaan pikemminkin yrityksen ikä. Tämä ulottuvuus ei kuitenkaan selviä kyselystämme”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3. ja siihen vastasi lähes 2700 yritystä kaikilta eri toimialoilta.

Kyselystä selviää, että noin viidenneksellä vastanneista yrityksistä on kertynyt tavallista enemmän erääntynyttä ostovelkaa. Toisin sanoen yrityksellä on ollut hankaluuksia suoriutua ostoihin liittyvistä laskuista.

Ostovelka on kasvanut niin ikään erityisesti pienissä yrityksissä. Toimialoittain tarkasteltuna erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys erottuvat joukosta huolestuttavalla tavalla. MaRa-alalla peräti puolella vastanneista erääntyneet ostovelat ovat kasvaneet ainakin jonkin verran tavallista enemmän.

“Pandemia on kiistatta kohdellut majoitus- ja ravintola-alaa erittäin kovalla kädellä. Hallituksen sulkutoimet ovat kohdistuneet poikkeuksellisen kovasti juuri tälle alalle sekä taiteeseen, viihteeseen ja virkistykseen. Ja se näkyy kyllä monin tavoin”, Kotamäki sanoo.

Noin yksi neljästä kyselyyn vastanneesta yrityksestä on pidentänyt lähettämiensä laskujen maksuaikoja. Yritykset ovat siis joustaneet asiakkaidensa hyväksi.

“Yritysten intressissä on pitää huolta niin työntekijöistä kuin asiakkaistaankin. Menestyvät yritykset joustavat mahdollisuuksien mukaan ja näin on tapahtunutkin esimerkiksi yritysten suhtautumisessa laskujen maksuaikoihin”, Kotamäki sanoo.

Hallituksen parhaillaan suunnittelemat liikkumisrajoitukset osuvat erityisen kovasti pieniin kaupan alan yrityksiin sekä jo pahoin kärsineeseen majoitus- ja ravintola-alaan. Kotamäen mukaan mahdollisesti voimaantulevat liikkumisrajoitukset saattavat olla lopullinen kuolinisku monelle yritykselle.

“Hallituksen pitäisi vielä kertaalleen miettiä, ovatko tämänkaltaiset rajoitukset oikeanlaisia. Jos päädytään siihen, että erityistavaraliikkeet ja tietyt palvelut, kuten kampaamot, saavat olla auki, mutta niihin ei saa mennä, tilanne on absurdi. Valtion pitää tällaisessa tilanteessa korvata yrityksille liikkumisrajoituksista aiheutuvat menetykset”, Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2681 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja 2.2.

Liite: Kyselyn taustatiedot ja tulokset

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Koronakriisi, Mauri Kotamäki