Keskuskauppakamari budjettiriihestä: Kasvun vauhdittaminen vaatii päätöksiä työllisyyden vahvistamiseksi – Lähdevero iskisi piensijoittajiin

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala

Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta työllisyyttä lisääviä päätöksiä budjettiriihestä. Nopeiden työvoiman saantia auttavien toimien lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Institutionaalisille sijoittajille suunnattu lähdevero pitää haudata. Lähdevero heikentäisi  sijoituksia suomalaisiin yrityksiin ja haittaisi pääomamarkkinoiden toimivuutta.   

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen suunnittelema viiden prosentin lähdeverokustannus kohdistuisi erityisesti sellaisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat suomalaisiin pörssiosakkeisiin. Näiden rahastojen osuudenomistajat ovat tyypillisesti suomalaisia piensijoittajia. Verosopimusten vuoksi moni ulkomainen sijoitusrahasto sen sijaan välttyisi verolta. 

“Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kotimaisen omistamisen vahvistamisesta. Olisi hyvin ristiriitaista, jos kotimaiseen omistamiseen kohdistettaisiin lisäveroa.  Kuten asiaa pohtinut työryhmä totesi, lähdeveroa ei pidä toteuttaa”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 

Keskuskauppakamarin mukaan lähdeverosta aiheutuva muutos suosisi ulkomaisia sijoitusrahastoja.  Se voisi vähentää rahastojen hallinnointitoimintaa Suomessa ja siitä Suomeen syntyviä verotuottoja sekä työpaikkoja. Lisäksi työeläkeyhtiöiden joutuminen lähdeverotuksen kohteeksi lisäisi eläkejärjestelmän verorasitusta ja aiheuttaisi paineita eläkemaksujen korotukseen.  

Nopeita ratkaisuja osaajapulaan kasvua vauhdittamaan 

Keskuskauppakamari vaatii budjettiriihestä työllisyyttä lisääviä päätöksiä vauhdittamaan alkanutta kasvua. 

”Käynnistynyt kasvu ei saa jäädä pyrähdykseksi. Pula osaavasta työvoimasta on noussut vakavaksi kasvun esteeksi. Kauppakamareiden kyselyn mukaan lähes 75 prosenttia yrityksistä kärsii osaajapulasta. Nyt tarvitaan ripeitä toimia”, sanoo Romakkaniemi 

Nopeita toimia osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ovat muun muassa oppisopimuskoulutuksen lisääminen erityisesti nuorten keskuudessa, lyhyet työvoimakoulutukset, opintotuen tulorajojen nostaminen sekä liikkuvuusavustuksen laajentaminen. 

Myös osaamisperusteisen maahanmuuton merkittävä lisääminen nykyisestä on käynnistettävä pikaisesti. 

”Onnistuminen kansainvälisten osaajien houkuttelemisessa on ikääntyvälle Suomelle kohtalonkysymys. Hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta vauhti on liian hidasta. Esimerkiksi ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinta pitäisi poistaa”, sanoo Romakkaniemi. 

Hallituksen käynnistämää ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyiden kehittämishanketta on vietävä vauhdilla eteenpäin. Lisäksi nopeana toimena on lisättävä lupakäsittelyn resursseja, jotta ruuhkat saadaan purettua. 

Hallituksen on painettava velkajarrua 

Julkista taloutta on Keskuskauppakamarin mukaan vahvistettava myös rakenteellisilla työllisyystoimilla. Pelkät nopeat, pienimuotoiset päätökset eivät riitä kannattelemaan Suomea pitkällä aikavälillä. 

 ”Julkisen talouden menot ovat tällä hallituskaudella paisuneet kuin pullataikina, vaikka koronan aiheuttamat kulut jätettäisiin huomioimatta. Velkaantuminen on kestämättömällä tasolla. Kehyksiin olisi pitänyt palata jo ensi vuonna. Tarvitaan menokuria, ei veronkorotuksia”, sanoo Romakkaniemi. 

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Talous, Politiikka, Verotus, Osaaminen, Juho Romakkaniemi