Keskuskauppakamari käynnistää ihmisoikeuskoulutukset

Keskuskauppakamari käynnistää loka-marraskuussa ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta edistävän uuden järjestelmän koulutukset. Järjestelmän tarkoituksena on osoittaa, että organisaatio kantaa sosiaalisen vastuunsa, on luotettava tavaroiden ja palveluiden tarjoaja sekä arvostettu työnantaja.

Ihmisoikeussitoumus on Keskuskauppakamarin rakentama, ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu järjestelmä, joka on suunnattu Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille. Järjestelmä perustuu YK:n ohjaaville periaatteille, ja siinä tarkastellaan seuraavia teemoja:

1)  Hengen ja terveyden suoja

2)  Epäasiallinen kohtelu (häirintä, ahdistelu, kiusaaminen)

3)  Tasavertaisuus ja syrjimättömyys

4)  Työn ja perhe-elämän sekä muun elämän yhdistäminen

5)  Tietosuoja ja henkilötietojen turvallinen käsittely

6)  Työn teettäminen kielletyissä olosuhteissa (orja- ja pakkotyö sekä ihmiskauppa)

7)  Lapsityön kielto

8)  Ammattiyhdistystoiminnan mahdollistaminen

Yli 80 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista suomalaisyrityksistä pitää ihmisoikeusvastuuta tärkeänä liiketoiminnalleen. Paineita sosiaaliseen vastuuseen panostamiseen on tullut ennen kaikkea asiakkailta.

”Järjestelmään sitoutuvat organisaatiot laativat selvitykset omasta toiminnastaan, jota pyritään kehittämään vuosittain tapahtuvan seurannan ja raportoinnin avulla. Tällä on suora vaikutus organisaation suorituskykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Ihmisoikeussitoumus tarjoaa kuvan yrityksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen vastuuseen”, sanoo vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen Keskuskauppakamarista.

Ihmisoikeussitoumuksessa tarkastellaan myös toimitusketjuihin liittyviä ihmisoikeusvaikutuksia ja riskejä, kuten hengen ja terveyden suojaa, työn teettämistä kielletyissä olosuhteissa (orjatyö, pakkotyö, ihmiskauppa), lapsityön kieltoa sekä ammattiyhdistystoiminnan mahdollistamista.

Lisätietoja ihmisoikeussitoumuksesta ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta http://www.ihmisoikeussitoumus.fi/

Kategoriat:Vastuullisuus, Eero Yrjö-Koskinen