Keskuskauppakamari puoliväliriihestä: Kestävän kasvun edellytykset vaativat panostuksia liikenteen infraan

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiinen asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala Helsinki.

Suomeen tarvitaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa vienti- ja tuontiyritysten kansainvälisen kilpailukyvyn. Liikenteen verot ja maksut sekä infran kunto ovat avainasemassa edellytysten luomisessa, toteaa Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. 

”Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Suomen on pystyttävä myös investoimaan olemassa olevan infran ylläpitoon ja kehittämiseen niin, että teollisuuden kuljetukset ja ihmisten liikkuminen pystytään turvaamaan”, sanoo Wood.

12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on oltava riittävän kunnianhimoinen rahoituksen osalta. Valmistautuminen alkavaan EU-rahoituskauteen on aloitettava välittömästi niin, että kesällä aukeavista rahoitushauista pystytään todellisuudessa hyötymään.   

Taloudellisesti menestyvät liikennemarkkinat ovat pohja kestäville ratkaisuille

Liikenteestä perittävät verot ja maksut eivät saa muodostua ympäristötoimiksi. Liikenteen päästöjen vähennystoimista tulee päättää vähintään EU-tasolla siten, että suomalaisilla yrityksillä on tasapuolinen ja kilpailukykyinen asema muiden EU-maiden toimijoiden rinnalla. 

Kansallisista veroluonteisista toimista, kuten väylämaksusta tulisi luopua kokonaan. Väylämaksu lankeaa erityisesti vientiyrityksille ja lisää yritysten logistisia kustannuksia. 

”Nykymuotoisena väylämaksu myös hidastaa meriliikenteen tehostamista ympäristöystävällisempään suuntaan. Jokainen satamakäynti merkitsee uutta väylämaksua myös suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan”, Wood sanoo.

Digitaaliset liikenteen ratkaisut mahdollistavat liikenteen päästöjen vähentämisen. Liikenteen digitaalisille ratkaisuille on kysyntää myös kansainvälisesti. 

”Vauhdittamalla liikenteen ja liikkumisen digitalisaatiota sekä kehittämällä liiketoimintaratkaisuja luomme pohjaa työpaikoille, kasvulle ja viennille. Tämä vaatii vahvaa vaikuttamista EU-tason lainsäädäntöön”, sanoo Wood. 

Kategoriat:Liikenne, Politiikka, Päivi Wood