Keskuskauppakamari: Turpeen korvaamisella tärkeä rooli ilmastonmuutosta hillittäessä

23.06.2020
Vastuullisuusasiantuntija
Eero Yrjö-Koskinen

Uusimmat

Keskuskauppakamari tukee Sitran esitystä turpeen energiakäytön vaiheittaisesta alasajosta. Turpeen tuotannon korvaaminen tulee kuitenkin suunnitella tiiviissä yhteistyössä turvealan toimijoiden kanssa, jotta siitä aiheutuvat alueelliset ja sosiaaliset vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.

Turpeen energiakäyttö tuottaa tällä hetkellä 11,7 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta se työllistää vain 0,1 prosenttia kokonaistyöllisyydestä. Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen toteaa, että turpeen tuotanto tuhoaa peruuttamattomasti suoluonnon monimuotoisuuden. Lisäksi se pilaa vesistöjä kiintoaineilla, humuksella, ravinteilla ja happamalla vedellä, jota valuu ojitetuilta turvemailta lähiympäristöön.

”Ilmastonmuutos vaatii kaikilta mailta siirtymistä vähähiiliseen energiantuotantoon, jotta energiankäytön ilmastovaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi. Turpeen hiilidioksidipäästöt ovat energiayksikköä kohden samaa luokkaa kuin kivihiilellä, joten on perusteltua sopia sen vaiheittaisesta alasajosta. Korvaavia energialähteitä kartoitettaessa vähähiilisyyden on oltava kaiken suunnittelun lähtökohtana”, Yrjö-Koskinen sanoo.

Keskuskauppakamari suosittelee EU:n reilun siirtymän rahaston hyödyntämistä vähähiilisen energiasiirtymän vauhdittamiseksi. Euroopan komissio on äskettäin ehdottanut rahaston viisinkertaistamista.

”Turpeen korvaaminen vähähiilisillä vaihtoehdoilla sopii kuin nenä päähän reilun siirtymän rahaston rahoitettavaksi”, muistuttaa Yrjö-Koskinen.

Suomi voisi ottaa mallia myös Espanjasta, joka tukee energiasiirtymää valtion, alueiden ja yritysten välisillä reilun siirtymän sopimuksilla. Sopimuksia on pohjustettu laajapohjaisilla keskusteluilla, joihin on osallistunut paikallishallinnon, työntekijöiden, työnantajien ja ympäristöjärjestöjen edustajia.

”Tällainen lähestymistapa voisi toimia myös Suomessa, jossa on pitkäaikaista kokemusta sidosryhmien kuulemisesta”, ehdottaa Yrjö-Koskinen.

Euroopassa ei ole Suomen lisäksi muita turvetuotantomaita kuin Irlanti, jossa kansallinen energiayritys Bord na Móna on päättänyt luopua turpeen energiakäytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Lisätietoja:

Sitran 23.6. julkaistu raportti löytyy oheisesta linkistä

Kategoriat:Ilmasto, Vastuullisuus, Eero Yrjö-Koskinen