Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa ennätysmäärä uusia välimiesmenettelyitä vuonna 2020

13.01.2021

Uusimmat

Santtu Turunen_välimieslautakunta

Keskuskauppakamarin välimieslautakuntaan tuli vuonna 2020 ennätykselliset 101 uutta hakemusta välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Vuonna 2019 hakemuksia oli 67, johon nähden kasvua oli noin 50 prosenttia. Aikaisempi ennätysmäärä oli 80 hakemusta, johon nähden kasvua oli 25 prosenttia. 

Välimiesmenettely on vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle, ja sitä käytetään vakiintuneesti erityisesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. 

”Juttumäärien kasvu merkitsee, että pystymme tarjoamaan yhä useammalle yritykselle ja yksityiselle nopeaa, asiantuntevaa ja kustannustehokasta riidanratkaisua ja oikeussuojaa. Tämä on keskeistä asiakkaille mutta nopeasti ratkaistut riidat edistävät koko yhteiskunnan tehokasta toimintaa”, toteaa välimieslautakunnan pääsihteeri Santtu Turunen. 

Turusen mukaan vuoden 2020 aikana on myös onnistuttu nopeuttamaan välimieslautakunnan sisäisiä prosesseja ja lyhentämään prosessin alkuvaihetta.  

”Välimieslautakunnan sihteeristö ja hallitus ovat tehneet erinomaista työtä haasteellisissa olosuhteissa”, Turunen sanoo. 

Turusen mukaan ainakaan toistaiseksi ei näytä siltä, että juttumäärän kasvu liittyisi COVID19-viruksen aiheuttamiin häiriöihin sopimussuhteissa tai tuomioistuimissa. 

”Välimiesmenettelyn kilpailueduista erityisesti nopeus ja joustavuus tulevat kuitenkin varmasti entisestään korostumaan tulevina vuosina”, arvelee Turunen.  

Välimiesmenettelyssä välimiesoikeus ratkaisee lopullisesti asianosaisten välisen riidan. Menettely perustuu osapuolten sopimukseen, joka voidaan liittää pääsopimukseen kuten esimerkiksi kauppasopimukseen. Välimiesmenettelystä voidaan sopia myös riidan jo synnyttyä. Sopimuksen tekoa helpottavat mallivälityslausekkeet. 

Lisää tietoa Keskuskauppakamarin välimieslautakunnasta ja välimiesmenettelystä: www.arbitration.fi 

Kategoriat:Lautakunnat, Työelämä, Santtu Turunen