Koronavirus iskee voimakkaasti Suomen logistiikkaketjuihin – Tavaraliikenne turvattava

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiinen asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala Helsinki.

Useat maat ovat sulkeneet rajansa ja kansainvälistä liikkumista rajoitetaan ennennäkemättömällä tavalla. Vaikka rajojen sulkeminen koskee henkilöliikennettä, myös tavaraliikenne kärsii. Henkilöliikenteen mukana kulkee merkittävästi rahtia. ”Yritysten on syytä varautua järjestelemään kuljetusketjujaan uudelleen, mikäli koronaviruspandemia jatkuu pitkään ja tavaroiden liikkuminen vaikeutuu entisestään”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. EU:n on kaikissa oloissa turvattava välttämätön tavaraliikenne.

Koronaviruspandemia vaikuttaa nyt globaaleihin logistiikka- ja jakeluketjuihin. Iso osa Suomenkin ulkomaankaupan tavaravirrasta kuljetetaan meriteitse. Vuonna 2018 merikuljetusten osuus kaikista ulkomaankaupan tavarakuljetuksista oli 84 prosenttia.

”Siitä huolimatta, että rahtikuljetuksille ei ole asetettu rajoituksia, matkustajalauttojen liikenteen vähentyessä myös tavarakuljetusten määrä vähenee. Viron päätöksellä sulkea rajansa tiistaista alkaen ainakin kahden viikon ajaksi saattaa olla vaikutusta alusliikenteen vuoroväleihin”, Päivi Wood kertoo.

Myös lentorahdin kokonaiskapasiteetti on vähentynyt reittilentojen perumisen myötä ja lentorahtikustannusten odotetaan nousevan. Kaksi kolmasosaa Suomen lentorahdista kulkee matkustajakoneiden ruumassa. Matkustajalentojen katkeaminen useiden maiden välillä aiheuttaa häiriötä tavaraliikenteelle ja sitä kautta yritysten tuotantoon. Lentorahdissa kuljetetaan tyypillisesti tuotteita, joita ei varastoida suuria määriä sekä nopeasti pilaantuvia tuotteita.

Tavaraliikenne turvattava koronakriisissäkin

Tavaraliikenteen pysähtyminen olisi iso riski Suomen taloudelle ja huoltovarmuudelle, muistuttaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Suomen talous on verkostoitunut globaalitalouteen, joten häiriöt logistiikkaketjuissa tuntuvat heti viennissä ja tuonnissa. Toimivalla kansainvälisellä kaupalla ja sen toimituksissa on elintärkeä rooli Suomen hyvinvoinnin ja huoltovarmuuden kannalta

”Vaikka ensisijainen huoli on tietenkin ihmisten terveys, on henkilöiden ja ennen kaikkea tavaroiden liikkumisen rajoittaminen viimeinen keino”, korostaa Vuori. Huoltovarmuudenkin kannalta on tärkeää, että kansainvälisen kaupan toimivuus ja ennen kaikkea tavaraliikenne pyritään turvaamaan myös kriisioloissa.

Vuoren mukaan komission puheenjohtaja von der Leyenin viesti EU-maille tavaraliikenteen turvaamisesta henkilöliikenteen rajoittamisesta huolimatta, on tärkeä linjanveto EU:lta.

EU-jäsenmaiden liikenneministerit kokoontuvat keskiviikkona 18.3 hätäkokoukseen keskustelemaan koronaviruksen vaikutuksista liikenteeseen. Woodin ja Vuoren mukaan komissiolta tarvitaan tässä tilanteessa vahvaa johtajuutta, ettei koronakriisi aja EU-maita keskinäiseen kisailuun, jotka vaarantava koko EU-alueen huoltovarmuuden ja syventävä entisestään taloudellista ahdinko. Poikkeuksellisissa oloissa myös kansallisesti tulee miettiä joustoja, esimerkiksi maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen osalta, linjaa Wood.

Kategoriat:Liikenne, EU, Koronakriisi, Päivi Wood