Suomen löydettävä arktisen alueen markkinat

Keskuskauppakamarin mukaan Suomen on tartuttava arktisen alueen kestävyyden turvaamiseen, jota ilmastonmuutos tällä hetkellä uhkaa. Arktisen alueen liikenne, infra ja saavutettavuus ovat Suomelle merkityksellisiä, kun kilpailu alueella kovenee. Lisäksi arktisen alueen markkinat tarjoavat useita mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Esimerkiksi pk-yrityksille arktisen alueen lähimarkkinat ovat turvallinen tapa aloittaa kansainvälinen kauppa.

EU-komissio ja ulkosuhdehallinto julkaisivat eilen tiedonannon, jonka mukaan EU pyrkii vahvistamaan sidettään arktiseen alueeseen. Keskuskauppakamarin mukaan ehdotus on tarpeellinen. On hyvä, että EU aktivoituu arktisella alueella myös muulloin kuin ilmastonmuutos- ja turvallisuus asioissa.

”Suomelle arktisen alueen liikenne, infra ja saavutettavuus ovat merkityksellisiä. Eurooppalaisiin liikenneverkkoon (TEN-T) kuuluvat Kemin ja Oulun satamat muodostavat tärkeän linkin merenkulun ja maaliikenteen välille myös suhteessa arktiseen alueeseen. TEN-T käytävien jatkamisella pyrittiin myös vahvistamaan arktisen alueen saavutettavuutta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Päivi Wood.

Wood myös muistuttaa, että alueen geopoliittinen sijainti ja luonnonvarat nostavat jatkuvasti kiinnostusta.

”Kansainvälinen kilpailu kovenee alueella jatkuvasti. Samoin kasvava meriliikenne ja uudet mahdolliset meriväylät. USA:n, Kiinan ja Venäjän kiinnostus arktiseen alueeseen lisäävät painetta EU:lle”, Wood sanoo.

Komission mukaan öljyn, kaasun ja hiilen keräämistä ei enää saa kasvattaa. Keskuskauppakamari kuitenkin muistuttaa, että EU:n alueelle  tuodaan tällä hetkellä Venäjän arktiselta alueelta pumpattua öljyä ja kaasua. Osana Green Dealin ja EU:n ilmastopaketin toteuttamista tavoitellaan myös nopeampaa meriliikenteen päästöjen leikkaamista myös kansainvälisellä tasolla.

”On kuitenkin huomioitava, että keinot nopeuttaa neuvotteluja kansainvälisellä tasolla meriliikenteen päästöjen leikkaamiseksi ei ole ainoastaan EU:n käsissä. Kansainvälisen tason ratkaisut olisivat aina parempia merenkulussa, mutta mikäli hidas eteneminen jatkuu, ratkaisut tulevat jäämään pääasiassa EU-alueella toteutettaviksi”, sanoo Wood.

Arktinen alue tarjoaa uusia markkinoita

EU pyrkii takaamaan vihreää siirtymää tukevia toimia myös arktiselle alueelle. Vihreän siirtymän toteuttamiseen tarvitaankin uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.

”Arktisella alueella on tapahtumassa erityisen suurta lämpenemistä. Suomi on arktisen osaamisen maa, ja suomalaisten yritysten osaamista, ratkaisuja ja investointeja tarvitaan arktisen alueen elinkelpoisuuden ja elinkeinojen turvaamiseksi. Esimerkiksi pk-yrityksille arktisen alueen lähimarkkinat ovat turvallinen tapa aloittaa kansainvälinen kauppa”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.

Innovatiivisten teknologioiden, kiertotalouden, tekoälyn ja satellittiien avulla pystytään tukemaan arktisen alueen elinkeinojen, kuten merenkulun, kalastuksen ja matkailun muutosta kohti kestävää liiketoimintaa. Kaikki ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikeudet heikentävät alueen  toimintaedellytyksiä ja elinvoimaa, muistuttaa Toivakka.

”Siirtymä vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja panostukset uusiutuvaan energiaan synnyttävät runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia. Suomalaisten yritysten osaamista, ratkaisuja ja investointeja tarvitaan alueen alueen elinkelpoisuuden ja elinkeinojen turvaamiseksi”, sanoo Toivakka.

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Ilmasto, Vienti, Päivi Wood, Lenita Toivakka