Uusi elintarvikemarkkinointilautakunta arvioi elintarvikkeiden mainontaa

Uusi elintarvikemarkkinointilautakunta on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Sen tehtävänä on arvioida elintarvikkeiden mainontaa ja muuta markkinointia. Lautakunta käsittelee asioita lausuntopyyntöjen pohjalta. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa, jos se haluaa varmistaa markkinointinsa asianmukaisuuden etukäteen.

Elintarvikemarkkinointilautakunta on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Sen lausunnoissa otetaan kantaa siihen, onko tietty elintarvikkeen markkinointi ICC:n markkinointisääntöjen, tulkintaohjeen tai Elintarviketeollisuusliitto ry:n elintarvikkeiden markkinointiohjeen mukaista.  
 
Lautakunta koostuu riippumattomista elintarvikealan, yritysjuridiikan ja markkinoinnin asiantuntijoista. Lautakunnan puheenjohtajana toimii professori Antti Aine. Lausuntopyyntöjä voivat tehdä niin yksityishenkilöt, elinkeinonharjoittajat kuin viranomaisetkin. Elinkeinonharjoittajille lausunnot ovat maksullisia. 
 
Halutessaan yritys voi pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa, jos se haluaa varmistaa markkinointinsa asianmukaisuuden etukäteen. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemään markkinointia laajasti riippumatta siitä, missä  mediassa se on julkaistu. Myös vaikuttajan julkaisemasta elintarvikemainoksesta on mahdollista pyytää lausuntoa. Lausunnot ja ennakkolausunnot ovat suositusluonteisia. Lausunnot julkaistaan lautakunnan verkkosivuilla, ennakkolausunnot puolestaan ovat luottamuksellisia.  
 
“Elintarvikemarkkinointilautakunnan lausunnot omalta osaltaan konkretisoivat ja selkeyttävät markkinoinnin pelisääntöjä elintarvikealan sisällä”, toteaa lautakunnan sihteeri Paula Paloranta Keskuskauppakamarista.  

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt on tunnettu ja tunnustettu maailmanlaajuinen markkinoinnin ohjeisto, joka toimii markkinoinnin itsesääntelyn tukena. Säännöt edistävät yritysten tasapuolisia toimintamahdollisuuksia. Samalla ne vähentävät tarvetta lainsäädännölle ja viranomaistoimille. 

Lautakunnan toiminnan rahoittaa Elintarviketeollisuusliitto ry. 

 
Lisätiedot:  

Antti Aine 
Elintarvikemarkkinointilautakunnan puheenjohtaja  
antti.e.aine@helsinki.fi 
 
Paula Paloranta 
elintarvikemarkkinointilautakunnan sihteeri 
paula.paloranta@chamber.fi 
050 548 0236

Kategoriat:Vastuullisuus, Lautakunnat, Paula Paloranta