Yritykset maksavat ja tilittävät veroja kymmeniä miljardeja euroja – yritysten merkitys Suomen hyvinvoinnin takaajana merkittävä

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää. Kuva: Kimmo Penttinen

Yritykset maksavat ja tilittävät vuosittain veroja ja veronluoteisia maksuja kymmenien miljardien eurojen edestä. Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017. 

”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoi Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä. 

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä. 

Yritykset avainasemassa pandemian jälkeisessä kasvussa 

Yritykset ovat myös avainasemassa koronapandemian jälkeisessä kasvussa. Suuressa Veropäivässä puhunut valtiovarainministeri Annika Saarikko korosti, että Suomen tulevaisuuden ratkaisee se, pääseekö Suomi koronakriisin jälkeen kiinni kestävään kasvuun vai jääkö Suomi hiipuvalle uralle, kuten finanssikriisin jälkeen tapahtui. 

”Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä monissa kestävään kasvuun liittyvissä asioissa. Yritykset tekevät jo nyt itse ratkaisuja, jotka meistä poliitikoista tuntuvat kivuliailta”, Saarikko sanoi.  

Saarikko otti Suuressa Veropäivässä kantaa myös Keskuskauppakamarin ehdotukseen ansiotuloverotuksen alentamisesta kahdella prosenttiyksiköllä seuraavan vaalikauden alkajaisiksi. 

”On perusteltua miettiä ansiotuloverotuksen alentamista jo tällä hallituskaudella”, Saarikko sanoi. 

Puolet yritystoiminnan verovirroista liittyy työllistämiseen 

Suuresta Veroselvityksestä selviää, että noin puolet yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista liittyy suoraan työnantajana toimimiseen eli työllistämiseen. 

“Mitä enemmän Suomessa on yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat, sitä enemmän valtio ja kunnat saavat verotuloja hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi”, Kujanpää sanoo. 

Suuri Veroselvitys on luettavissa täältä.

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta. 

Kategoriat:Verotus, Emmiliina Kujanpää