Apteekkisääntelyn vapauttaminen

Apteekkien määrän tiukasta sääntelystä tulee luopua ja itsehoitolääkkeiden myyntiä on vapautettava.

Mielestämme apteekkisääntely ei vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeita ja tavoitteita. Apteekkien sijainnin ja aukioloaikojen tulisi vastata asiakkaiden tarpeita ja kysyntää. Itsehoitolääkkeiden myyntipaikkoja tulee lisätä eli niiden myyntiä on vapautettava vähittäiskaupalle.

”Apteekkien sijainnin ja aukioloaikojen tulisi vastata asiakkaiden tarpeita ja kysyntää.”

Apteekkien määrän tiukka sääntely tekee uusien apteekkien avaamisen vaikeaksi, vaikka tarvetta ja kysyntää olisi. Apteekkisääntelyssä tulisikin luopua tarveharkinnasta ja apteekin perustaminen pitäisi tehdä mahdolliseksi ilmoitusmenettelyllä, jos perustaja ja apteekki täyttävät lain vaatimat edellytykset apteekkitoiminnan harjoittamiseen.

Lääkkeiden saatavuuden ja maan kattavan lääkehuollon turvaamiseksi apteekeille voitaisiin esimerkiksi määritellä minimitaso lääkevaraston sisällöstä ja koosta. Apteekkitoiminnan harjoittaminen yhtiömuodossa tulisi sallia.