Stina Wikberg: Ilmoituskanava on osa vastuullista liiketoimintaa

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Menestys pohjautuu usein asiakkaiden ja työntekijöiden entistä tiiviimpään sitoutumiseen ja markkinoilla erottautumiseen. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yritys pystyy keräämään toiminnastaan epäkohtia laajasti ja voi puuttua niihin jo varhaisessa vaiheessa.  

Tänä päivänä yritykset ovat vastuullisuus- ja eettisyysasioissa päivä päivältä kovemman tarkkailun alla. Annetut lupaukset on lunastettava omassa toiminnassaan joka päivä.  

Ilmoituskanavan avulla henkilö, joka huomaa yrityksessä väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa, voi kertoa yritykselle anonyymisti tapahtuneesta ja viestiä yrityksen valtuuttaman henkilön kanssa asiasta. Palvelu mahdollistaa täyden anonymiteetin ilmoittajalle ja vain valtuutetut henkilöt pääsevät jätettyihin ilmoituksiin. 

Väärinkäytöksistä ilmoittajia suojataan vastatoimilta 

EU-direktiivi velvoittaa, että kaikilla yli 50 hengen yrityksillä ja organisaatioilla on ensi vuoden loppuun mennessä oltava ilmoituskanava, jonka kautta voi kertoa niiden toiminnassa havaitsemistaan epäkohdista ja rikkeistäDirektiivillä suojellaan ilmoittajaa, mutta kanavan kautta voi päästä kiinni myös vääriin toimintatapoihin heti tuoreeltaan. Näin se toimii johdon työkaluna riskien- ja maineenhallinnassa. 

Kanava on ensisijainen väärinkäytösten ilmoitusväylä. Siinä on suojattava ilmoittajan henkilöllisyys ja estettävä muiden kuin valtuutettujen henkilöiden pääsy tietoihin. Ilmoituksia on myös käsiteltävä sääntelyn mukaisten aikarajojen puitteissa.  

Jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole perustettu tai ilmoituksen perusteella ei ole ryhdytty toimenpiteisiin, on väärinkäytöksestä mahdollista ilmoittaa viranomaiselle. Jos tämäkään ei saa aikaan toimenpiteitä, voidaan väärinkäytökset julkaista mediassa.  

Yritysten auttaminen vastuullisuuden edistämisessä on meille tärkeää. Mikäli yrityksellä on rajalliset resurssit avata oma kanava, voi palvelun hankkia myös meiltä. Kanavan voi avata vaikka heti. 

Samalla yritys pääsee ripeästi muuttamaan suuntaa ja viestimään siitä myös ulospäin. Pelkkien lakivelvoitteiden sijaan Ilmoituskanava on osoitus siitä, että yritys toimii vastuullisesti. Se voi lisäksi antaa arvokasta tietoa liiketoiminnan tueksi, mikä tuottaa aina myös kilpailuetua. 

Yksityisyytesi on meille tärkeä 

Direktiivillä suojellaan ilmoittajaa, mutta kanavan kautta voi päästä kiinni myös vääriin toimintatapoihin. Ilmoitusten tekijät voivat olla esimerkiksi yrityksen omia työntekijöitä, sidosryhmiä tai asiakkaita, riippuen yrityksen omista käytänteistä.  

Ilmoitusten käsittelijät ovat yrityksen valtuuttamia henkilöitä, jotka hallinnoivat ilmoituksia direktiivin vaatimusten mukaisesti. Ilmoituksen jättämisen jälkeen palvelussa voi ilmoituksen jättäjä ja käsittelijä kommunikoida keskenään viestitoiminnon avulla.  

Me Keskuskauppakamarissa noudatamme alan parhaita käytänteitä varmistaaksemme palvelun turvallisuuden. Vastaamme palvelun ylläpidosta, tietoturvasta ja kanavan asetuksista sekä uusien käsittelijöiden lisäämisestä kanavalle yrityksen ohjeiden mukaisesti. Emme näe jätettyjä ilmoituksia tai ilmoitusten käsittelyä yrityksessä. Palvelun tietoturva- ja tietosuojaratkaisut noudattavat direktiivin vaatimuksia ja varmistavat ilmoitusten tekijöiden anonymiteetin. Käytämme esimerkiksi tietoturva-auditointeja koko palveluun. 

Nyt on elettävä kuten itse vakuutetaan. Jokaisen esimiehen tai yritysjohtajan pitää tietää heti ensimmäisten joukossa, mikäli jossain kohtaa toimitaan vastoin organisaation yhteisiä pelisääntöjä. Ota meihin yhteyttä ja ole vastuullisuuden suunnannäyttäjä! 

Lisätietoja: ilmoituskanava.fi 

Wikberg Stina

Wikberg Stina

Johtaja, yritysten itsesääntely ja vastuullisuus

+358 40 342 4781

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmoituskanava, Stina Wikberg