Aineettomat oikeudet

Aineettomien eli immateriaalioikeuksien hyödyntäminen on yhä tärkeämpi osa yritysten liiketoimintaa. Ne muodostavat yrityksille olennaisen kilpailutekijän kansainvälisessä ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Aineettoman omaisuuden osuus yritysten varallisuudesta arvioidaan olevan kolme neljäsosaa.

Aineettomiin oikeuksiin kuuluvat sekä teollisoikeudet (kuten patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallioikeus) että tekijänoikeus. Näiden oikeuksien yhteisenä nimenä käytetään yleisesti lyhennettä IPR, joka tulee englannin kielen sanoista Intellectual Property Rights. Niihin kuuluvat myös liikesalaisuudet ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat säännöt.

”Aineettoman omaisuuden osuus yritysten varallisuudesta arvioidaan olevan kolme neljäsosaa.”

Suomen talous ja menestyminen maailmanmarkkinoilla perustuu yhä enemmän tietoon ja yrittäjyyteen. IPR:t tarjoavat keinoja, joilla yrityksen arvokkainta omaisuutta, eli tietoa ja tietotaitoa, voi suojata. Yhä pienemmät yritykset tarvitsevatkin käytännön osaamista siitä, miten yrityksessä eri muodoissa olevaa tietoa ja tietotaitoa on mahdollista suojata ja puolustaa.

Keskuskauppakamari vaikuttaa aktiivisesti IPR:iä koskeviin lainsäädäntöhankkeisiin. Näin pyrimme turvaamaan ja edistämään yritysten toimintaedellytyksiä globaalissa ja digitalisoituvassa ympäristössä.