Digitalisaatio

Digitalisaatiolla, tekoälyllä ja datan hyödyntämisellä tulee olemaa olennainen merkitys suomalaisen kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa, koska teknologian kehitys mahdollistaa tuottavuuden kasvun.

”Suomen tulee pyrkiä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä maailman ykköseksi.”

Suomen tulee pyrkiä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä maailman ykköseksi. Julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota ei pidä erottaa toisistaan, vaan molempien yhteistyötä tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi. Julkinen sektori on merkittävä uuden tutkimuksen rahoittaja, osaamisen mahdollistaja sekä uusien palveluiden hankkija. Se toimii digitalisaatiota ja innovaatioita tukevan liiketoimintaympäristön mahdollistajana. Julkisen sektorin keräämän datan tulee olla mahdollisimman laajasti myös yritysten hyödynnettävissä.

Erityisesti digitaalisen kehityksen osalta tulee ottaa huomioon, että ylisääntely hidastaa yritysten toimintaa, innovointia ja uusien yritysten syntymistä. Digimarkkinoiden tulisi voida kehittyä avoimesti ja läpinäkyvästi sekä erityisesti kokeilutoiminnan pitää olla mahdollista.