Kansainvälinen kauppa ja EU

Menestyäkseen Suomi tarvitsee kasvavia ja kansainvälisessä kaupassa pärjääviä yrityksiä teollisuudesta palveluihin. Vaikutamme siihen, että kansainvälisen kaupan sääntely edistäisi avointa taloutta, sääntöpohjaista vapaakauppaan ja tervettä kilpailua sekä varmistaisi suomalaisille yrityksille tasavertaisemmat toimintaedellytykset.

Toimiva tavaroiden ja palveluiden vienti ja tuonti ovat Suomen talouden suotuisan kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin kasvun tae. Me vaikutamme siihen, että suomalaisten yritysten tuotteilla, palveluilla, investoinneilla ja osaajilla olisi entistä paremmat ja tasavertaisemmat mahdollisuudet pärjätä kansainvälisillä markkinoilla.

Ennakoivat globaalit pelisäännöt

Vaikutamme kansainvälisen kaupan ja investointien sääntelyyn kansainvälisesti. Monenkeskisessä yhteistyössä G20:ssa, YK:ssa, OECD:ssa ja WTO:ssa on luotava yhdenmukaisia, markkinoiden toimivuutta ja tervettä kilpailua edistäviä kansainvälisen talouden pelisääntöjä. Olemme aktiivisesti mukana Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n työssä tässä kansainvälisessä vaikuttamisessa. 

Kasvua tukevat EU-toimet

Vaikutamme kansainvälisen kaupan ja investointien sääntelyn Euroopan unionissa. EU on jatkettava määrätietoista, tuloksellista kauppa- ja investointipolitiikkaa avaamalla kauppasopimuksen uusia markkinoita EU:n ulkopuolisiin maihin. EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta on kehitettävä, sillä viennistämme lähes 60 prosenttia ja tuonnistamme yli 70 prosenttia on riippuvaista muista EU-maista. EU voi fiksuilla toimilla edistää kestävää kasvua ja tervettä kilpailua matkalla hiilineutraaliksi taloudeksi. Olemme aktiivisesti mukana Eurochambersin sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työssä tässä EU-vaikuttamisessa.

Aktiiviset Suomen toimet

Vaikutamme siihen, että Suomi itse määrätietoisesti kansallisin toimin kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, kahdenvälisiä kauppasuhteita sekä vienninedistämistä, kansainvälisten investointien ja osaajien houkuttelua. Vaikutamme siihen, että julkiset Team Finland -palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin entistä paremmin yksityisten palveluiden kera. Olemme aktiivisesti mukana Team Finland -yhteistyössä tässä kansallisessa vaikuttamisessa.

Suuri vientipäivä

Keskuskauppakamarin Suuri vientipäivä on vuosittainen foorumi, joka tarjoaa yrityksille erinomaisen mahdollisuuden ymmärtää tulevaa kehitystä keskeisillä vientimarkkinoilla ja sen vaikutuksia yritysten strategiaan. Seuraava Suuri vientipäivä järjestetään 30.1.2025 – merkitse päivä ja kalenteriisi!

Vastaava asiantuntija

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494