Neljä keinoa nopeuttaa opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyä

Neljä keinoa nopeuttaa opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyä

Me olemme laatineet neljä konkreettista keinoa edistää opiskeluun perustuvaa maahanmuuttoa. Keskeistä on sujuvoittaa oleskelulupaprosessia siten, että jokainen pääsee aloittamaan opintonsa ajallaan lukuvuoden alkaessa. Takaamme, että nämä toteuttamalla ulkomaalaisia opiskelijoita saadaan Suomeen lisää ja heidän oleskelulupiensa käsittelyä nykyistä sujuvampaa.

1. Suomessa on otettava käyttöön uusi kansallinen viisumi (ns. D-viisumi), joka mahdollistaa maahantulon kolmen kuukauden ajaksi opiskelijan oleskelulupaprosessin ollessa vielä kesken.

2. Toimeentulon edellytysten tarkastamista on kevennettävä merkittävästi ja siirryttävä kolmansista maista tulevien kansalaisten osalta samaan käytäntöön kuin EU- ja ETA-alueen kansalaisilla.

3. Henkilöllisyyden todistamiseen liittyvien käytäntöjen uudistamista on tutkittava siten, että henkilöllisyyden todistaminen tehtäisiin ensivaiheessa mahdollisimman luotettavalla tavalla sähköisesti lähtömaasta käsin ja lopullinen henkilöllisyyden todistaminen (ml. biometriset tunnisteet) tehtäisiin maahan tultaessa rajamuodollisuuksien yhteydessä.

4. Korkeakouluille on annettava oikeus käynnistää opiskelijan oleskelulupaprosessi opiskelijan suostumuksella opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.