MEN 38/2015: Lapsille vaarallinen esimerkki

Lausunto:    MEN 38/2015                                     8.12.2015
Mainostaja: Prisma
Media:          Televisio
Päätös:         Vapauttava lausunto

 

LAPSILLE VAARALLINEN ESIMERKKI

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä televisiomainoksesta, jossa mainostetaan Prismassa myytävää vaatemerkkiä. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska siinä pelataan pesäpalloa keskellä autotietä ja lapset voivat saada tästä vaikutteita.

Mainos        

Mainoksessa näytetään kolme kohtausta, joissa pelataan koripalloa, amerikkalaista jalkapalloa ja pesäpalloa. Pesäpalloa pelataan kadulla, johon on pysäköity autoja molemmin puolin katua.

Mainostajan lausuma

Stickball on perinteinen amerikkalainen urheilulaji, jota pelataan nimenomaan kadulla. Laji on tuttu monista Suomessakin esitetyistä elokuvista. Pelikenttänä ovat usein New Yorkin kadut, kuten tässä mainoksessa. Laji on pyritty esittämään sellaisena kuin se on. Stickballia tai sen kantalajia baseballia ei juurikaan pelata Suomessa. Täällä pelataan pesäpalloa.

Mainos on suunnattu aikuisille. Katuosuus oli suljettu kuvauksissa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Artiklan 18 mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa markkinoinnissa tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lisäksi markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toimintaan. Lapsia ja nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan.

Televisiomainos mainostaa mainostajan liikkeissä myytävää urheiluvaatemerkkiä. Mainoksessa amerikkalaiset nuoret miehet pelaavat baseballia muistuttavaa joukkuepeliä stickballia. Stickball on amerikkalainen katupeli, jolle tunnusomaista on, että sitä pelataan yleisesti kaduilla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainosta arvioitaessa on otettava huomioon mainos kokonaisuudessaan. Kysymyksessä olevassa mainoksessa pelaajat ovat aikuisia miehiä ja mainoksen leppoisa taustamusiikki on englanninkielinen. Mainoksen lopussa pelataan stickball-peliä New Yorkissa eli kaupunkiympäristössä, joka eroaa tyypillisestä suomalaisesta kaupunkikuvasta. Siksi pelitilanne ei ole rinnastettavissa suomalaiseen ympäristöön. Lisäksi vain osa mainoksen pelikuvauksesta tapahtuu kadulla. Mainoksen esitystapa ei vetoa lapsiin. Neuvosto katsoo, ettei voida yleisesti katsoa, että lapset saisivat huonoja vaikutteita mainoksesta. Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin korostaa mainostajan yhteiskunnallista ja ammatillista vastuuta kaikessa markkinoinnissaan.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen, emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Tarja Heinilä-Hannikainen                    Paula Paloranta
puheenjohtaja                                           sihteeri