Kansainväliset markkinat ja verkostot

Verkostojen merkitys yritysten liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukena meillä ja maailmalla on korostunut. Tarjoamme yrityksille monipuolista ja käytännönläheistä apua sekä kontakteja kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Suomessa eri vientimarkkinoista kiinnostuneiden yritysten käytettävissä on Keskuskauppakamarissa toimivat 18 kahdenvälistä kauppakamaria/yhdistystä. Ne kokoavat yhteen yritykset vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja kontakteja kohdemaista.

Maailmalla suomalaisten yritysten tukena ovat 37 akkreditoitua kahdenvälistä kauppakamaria/Business Councilia, jotka muodostavat laajan FinnCham-verkoston, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Team Finland-toimijoiden kanssa ja näin vahvistavat yritysten keskinäistä verkottumista ja kumppaniyhteistyötä kansainvälistymisessä.