MEN 39/2021: Talent Adventure Oy (aputoiminimi: Calliola Koulutuskeskus)

Lausunto:
MEN 39/2021
Markkinoija:
Talent Adventure Oy (aputoiminimi: Calliola Koulutuskeskus)
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Talent Adventure Oy:n Calliola Koulutuskeskuksen markkinoinnista. Mainos on julkaistu Teija Kohijoen Instagram-tilillä lahdetaantaas. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-tilillä lahdetaantaas on mainostettu Calliola Koulutuskeskusta. Julkaisussa on ollut teksti:

”Kiitos @calliola mitä upeimmasta viikonlopusta! Kiitos @the.art.of.cakes mitä kauneimmasta kakusta! Kiitos @johkusi, @katjamaaritpalmu ja @lehtiniemisatu parhaasta juhlaseurasta!

Nyt olen juhlinut ensimmäistä kertaa tulevaa 40-vuotispäivääni, joka on siis vasta kuukauden päästä. Maailman tilanteesta johtuen vietän useat pienet juhlat yksien suurien juhlien sijaan. Nyt jos joskus laatuaika ystävien seurassa onkin parhaiten käytettyä aikaa.

Calliolaa suosittelen vilpittömästi niin suurten kuin pientenkin juhlien pitopaikaksi, arjen pakopaikaksi tai kesälomakohteeksi.

Jo nyt Story-osio on täynnä Calliolaa, mutta tulen kirjoittamaan paikasta myös blogiin. Kerrottavaa on paljon, sillä paikka on todella hieno, ja nyt siis avoinna myös yksityisille matkaajille!

Calliola tarjosi juhlaviikonlopun tarjoiluineen, The Art of Cakes kakun.”

Markkinoijan vastaus

Kysymyksessä on ollut kaupallinen yhteistyö. Lausuntopyynnön kohteena oleva julkaisu on korjattu pyynnöstämme asian tultua tietoomme.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa markkinoinnin tunnistettavuutta koskevissa asioissa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan

markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

Asian arviointi

Instagram-julkaisusta ja Instagramin Story-osion kuvista on puuttunut mainostunniste.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erityisesti silloin, kun markkinointi muistuttaa toimituksellista sisältöä ja julkaistaan sosiaalisen median alustalla, sen tunnistettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuluttajan on voitava tunnistaa mainos mainokseksi yhdellä silmäyksellä.

Instagramin Story-osiossa julkaistujen mainosten osalta lähtökohtana on, että niissä jokaisessa tulisi olla mainostunniste. Story-osiossa mainonnan tunnistettavuuden selkeysvaatimus korostuu, koska kysymys on nopeasti vaihtuvasta materiaalista.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, etteivät kysymyksessä olevat julkaisut ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM, INSTAGRAM STORY

Lausunto:             MEN 39/2021
Markkinoija:         Talent Adventure Oy (aputoiminimi: Calliola Koulutuskeskus)
Media:                   Teija Kohijoki (Instagram-käyttäjänimi: lahdetaantaas)
Alusta:                  Instagram
Päätös:                 Huomautus