MEN 51/2022 FS Sportwear Oy

Lausunto:
51/2022
Markkinoija:
FS Sportwear Oy
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä FS Sportswear Oy:n markkinoinnista. Mainokset on julkaistu vaikuttaja Sabina Särkän Instagram-tilillä sabinasarkka. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisut eivät ole tunnistettavissa markkinoinniksi, sillä mainostunniste ”ad” ei ole selkeä.

Markkinointi

Vaikuttaja Sabina Särkkä on julkaissut Instagram-tilillään FS Sportswear Oy:n tuotteiden mainoksia. Yksi mainos on julkaistu Reels-osiossa ja toinen Story-osiossa. Mainosvideoon on merkitty seuraava teksti:

”ad @freshlysportswear Tsekkaa black week tarjoukset. Löysin tämän suomalaisen brändin iloveme-messuilta, ja ihastuin treenivaatteiden super pehmeisiin ja laadukkaisiin materiaaleihin, vartaloa imarteleviin leikkauksiin ja ihaniin sävyihin! Tein jo ensimmäiset hankinnat siellä ja nyt olen käyttänyt täällä Balilla joka aamu joogassa näitä settejä! Täällä shortsit ja urheilutopit ollut täydellinen look, mutta @freshlysportswear löytyy tietenkin myös pitkiä trikoita ja muita asuja mitkä sopivat täydellisesti eri treeneihin. Muista tsekkaa perjantaina 25.11. Freshlyn Black Friday tarjoukset! Video: @mustarttu #freshlysportswear”.

Videon alakulmaan on merkitty ”#freshlysportswear”.

Story-osion julkaisussa on kuva vaikuttajasta urheiluvaatteissa. Julkaisussa on merkintä ”ad@freshlysportswear”, jonka alla on teksti ”Löysin tämän suomalaisen brändin @freashlysportswear iloveme-messuilta, ja ihastuin treenivaatteiden super pehmeisiin ja laadukkaisiin materiaaleihin, vartaloa imarteleviin leikkausiin ja ihaniin sävyihin!”

Markkinoijan vastaus

Ad on englanniksi mainos, joten sitä käytetään usein julkaisujen yhteydessä ilmoittamaan, että julkaisu on mainos. Mainos on kohdennettu suomalaisten lisäksi kansainvälisille asiakkaille. Muutimme Reels-videon tekstiin ”ad” sanan sijaan sanan ”mainos”.

Median vastaus

Ad on englanniksi mainos, joten sitä käytetään usein julkaisuissa. Muutimme tämän kyseisen Reels-videon tekstiin "ad" sanan sijaan sanan "mainos". Usein asiakkaiden materiaalisessa ohjeistetaan käyttämään sanaa "ad".

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Mainonnan eettisellä neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin, käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Instagram-tilillä julkaistuista mainoksista. Mainoksissa on merkintä ”ad”. Mainosten teksti muutoin on suomenkielinen. Lausunnonpyytäjän mukaan mainostunniste ”ad” ei ole selkeä. Markkinoijan mukaan mainokset on kohdennettu suomalaisten lisäksi kansainvälisille asiakkaille.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksissa ei ole käytetty kuluttajalle selkeää suomenkielistä mainostunnistetta, vaikka mainosten voidaan katsoa suunnatun suomalaiselle kohdeyleisölle, koska niiden teksti on suomeksi. Mainokset eivät ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla kuluttajalle helposti havaittavissa. Mainosvideon alussa tulee olla selkeä kirjallinen ja suullinen maininta, että video on mainos.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                               Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Lausunto:     MEN 51/2022

Markkinoija: FS Sportwear Oy

Media:          Vaikuttaja Sabina Särkkä (Instagram-käyttäjänimi: sabinasarkka)

Alusta:         Instagram

Päätös:         Huomautus