MEN lausunto 16/2010 Jamban Nude Scanner -mainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 13.10.2010

Lausunto: MEN 16/2010
Mainostaja: Fox Mobile Distribution GmbH
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO JAMBAN NUDE SCANNER –MAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut yksityishenkilöiltä lausuntopyyntöjä internetmainoksesta. Siinä mainostetaan matkapuhelimeen tilattavaa ”Nude Scanneria”. Lausunnon pyytäjien käsityksen mukaan mainos on hyvän tavan vastainen ja epätasa-arvoinen. Mainos on seksuaalisesti sävyttynyt ja mainoksessa nainen kuvataan halventavasti objektina.

Mainos

Mainosbannerissa on kuva matkapuhelinta pitelevästä kädestä, joka liikkuu ylös ja alas. Matkapuhelin on suunnattu naista kohti. Naisen päällysvaatteet näyttävät häviävän hänen päältään, kun matkapuhelimen omistaja ”skannaa” hänet. Kuvan vieressä on tekstit ”Mitä ystäväsi piilottelee?” ja ”Hanki puhelimeesi!”. Mainoksen alaosassa lukee “powered by Jamba”.

Nude Scannerin voi tilata mainostajan internetsivuilta, joka on otsikoitu: ”Näe vaatteiden lävitse! Tarkastele kavereitasi – alasti! Pilaile hauskasti!” Otsikon alla on teksti: ”Näe vaatteiden lävitse! Tarkastele kavereitasi – alasti! Alaston skanneri paljastaa kaiken! Paina vain yksinkertaisesti skannaus nappia ja siirrä puhelimesi kohti toista henkilöä – ja tulokset näkyy hetkessä! Nolostuta kaverisi, kun he luulevat että pystyt näkemään heidät alasti!”

Mainostajan vastine

Nuce Scanner on matkapuhelimeen kehitetty hupisovellus, jonka avulla voi pilailla ystävien kustannuksella. Sovellukseen voi valita miehen tai naisen kuvan. Mainostajan mukaan mainos ei ole naista halventava. Mainoksessa ei näytetä alastomuutta eikä mainos ole seksuaalisesti sopimaton.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on sääntöjensä mukaan antaa lausuntoja siitä, onko mainontaa pidettävä eettisesti hyväksyttävänä ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainväliset perussäännöt ja muut niihin rinnastettavat säännöt. Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta lain vastaista.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapaoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoksessa mainostetaan matkapuhelimeen tilattavaa hupisovellusta. Mainosbanneri antaa ymmärtää, että toinen henkilö voidaan ”skannata” tilattavalla tuotteella. Tällöin se henkilö, johon matkapuhelin suunnataan, näkyisi näytöllä ilman (päällys)vaatteita.

Tosiasiassa mainostettava tuote on tarkoitettu pilailuvälineeksi. Kyseisen kaltaista skannaavaa sovellusta ei ole saatavilla. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos saattaa olla omiaan heikentämään yleisön luottamusta markkinointiin, kun mainostettava tuote ei todellisuudessa ole sellainen kuin mainos antaa ymmärtää. Vasta bannerin klikkauksen jälkeisestä tekstistä ilmenee, että kyseessä on pilailukäyttöön tarkoitettu tuote. Tämäntyyppiseen menettelyyn rinnastettavissa oleva menettely on katsottu mainonnan eettisen neuvoston ratkaisukäytännössä hyvän tavan vastaiseksi lausunnosta MEN 40/ 2005 ilmenevällä tavalla.

Mainoksen naista esittävän kuvan osalta mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa käytetyllä vähäpukeisen naisen kuvalla on yhteys mainostettavaan tuotteeseen.

Mainosta kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen eikä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, Senior Marketing Advisor Mika Sarimo, varatuomari Pirkko Mäkinen ja Director Sirpa Juutinen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri