MEN lausunto 17/2007 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 17/2007
Mainostaja: Bianco Finland
Mainos: Ikkunamainos
Annettu: Helsinki, 2.11.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Bianco Footwear –kenkäkaupan ikkunamainoksista. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainokset, joissa on kuvattu nainen sukkahousut tai musta kommandopipo päässä, ovat naista halventavia.

Mainostaja on toimittanut neuvostolle mainoskampanjaa koskevat kuvat. Kirjelmät ja mainosmateriaalit liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainosten sisältö

Mainoskuvissa on kuvattu nainen, jolla on päässään joko sukkahousut tai musta kommandopipo. Mainosten yläosassa lukee: ”new shoe collection every week, it takes money” ja alaosassa lukee: “Check out all the styles at www.bianco.com”. Mainoskampanjassa on kuvia myös miehistä, joilla on sukkahousut päässään.

Vastine

Mainostaja on lähettäessään pankkirosvomainoskampanjaan kuuluvat kuvat kertonut, että kuvia käytetään sekä ikkuna- että lehtimainoksissa kaikissa Pohjoismaissa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainoskuvissa on kuvattu nainen sukkahousut tai musta kommandopipo päässä. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että naisia ei ole esitetty kuvissa alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri