MEN lausunto 18/2009 Lapsille sopimaton mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 18/2009
Mainostaja: Kaalimato / Kentonec Oy
Mainos: Tv-mainos
Asia: Lapsille sopimaton mainonta
Annettu: Helsinki, 29.4.2009
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä kuluttajilta aikuisten erotiikkatuotteita tarjoavaa kaalimato.com-verkkosivustoa mainostavasta televisiomainoksesta. Lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan päiväsaikaan televisiossa esitetty mainos houkuttelee lapsia heille sopimattomille verkkosivuille. Lisäksi mainos on tuomittava tasa-arvonäkökulmasta.

Mainostaja ei ole antanut neuvostolle pyydettyä vastinetta. Mainostaja on kuitenkin antanut neuvostolle tiedon mainoksen esitysajoista. Televisioyhtiö on toimittanut mainoksen mainonnan eettisen neuvoston nähtäväksi. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa esitellään erotiikka-alan tuotetta. Mainoksen alussa tuote on peitetty punaisella kankaalla, ja se paljastetaan verhoilun alta mainoksen aikana. Lopuksi kuvaruutuun ilmestyy teksti kaalimato.com ja mainostajan logo.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille sopimaton aineisto tulee selvästi merkitä sellaiseksi.

Mainoksessa mainostetaan erotiikkatuotteita myyvää verkkokauppaa. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että eroottisten tuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi myös niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Seksuaalisen sisältönsä vuoksi kyseessä olevan kaltainen mainos on kuitenkin lapsille sopimaton. Lisäksi neuvosto toteaa, että kyseisenkaltainen mainos saattaa hämmentää ja loukata yksittäisten henkilöiden näkemystä säädyllisyydestä.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön (esim. MEN 21/2008) mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja mainosta esitetään ennen klo 21.

Esitetyn selvityksen mukaan kyseessä olevaa mainosta on esitetty JIM-kanavalla klo 20.57 jälkeen ja LIV-kanavalla klo 20.58 jälkeen. Lisäksi mainosta on esitetty The Voice TV -kanavalla klo 7–18 välisenä aikana.

Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen erityisesti huomioon mainoksen esitysaika The Voice TV -kanavalla sekä mainoksessa esitetty verkkosivuosoite mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastainen ja siten hyvän markkinointitavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri

Katso mainos tästä (KAALIMATO_2009_KEVÄT, 2 Mt)