Näin haet Ilmastositoumusta

Näin haet Ilmastositoumusta

 1. Aseta tavoite: hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.
 2. Lataa excel-lomake ja laskentaohjeet hiilijalanjäljen laskentaa varten tältä sivulta.
 3. Tunnista yrityksellesi olennaiset päästölähteet ja kerää lähtötiedot.
 4. Kerää päästökertoimet.
 5. Tee hiilijalanjälkilaskenta tältä sivulta ladatulle excel-lomakkeelle.
 6. Laadi suunnitelma toimenpiteistä, joiden avulla päästöt vähenevät kohti tavoitetta.
 7. Hae Ilmastositoumusta.
 8. Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty, yrityksesi saa oikeuden käyttää Ilmastositoumus-tunnusta.
 9. Viesti Ilmastositoumuksesta henkilöstölle, sidosryhmille ja asiakkaille.
 10. Ryhdy päästövähennyksiin, seuraa päästövähennysten toteutumista ja laadi raportti vuosittain.

Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään Suomessa toimivalle yritykselle, joka sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja asettaa päästövähennystavoitteet kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeutta hakiessaan yritys laatii toimenpidesuunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja raportoi toimien etenemisestä vuosittain. Tunnuksen käyttöoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Vastuullisuuslautakunta käsittelee saapuneet hakemukset ilmastositoumukseen ja ihmisoikeussitoumukseen. Vastuullisuuslautakunnan kokousaikataulu löytyy täältä.

Päästölähteet ja laskennan rajaukset

Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen painopisteinä ovat yrityksen toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt.

Päästövähennysten laskentaohjeet yrityksille ja yhteisöille Keskuskauppakamarin ilmastositoumukseen liittymistä varten:

Tämä ohje on rajattu kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Päästölähteet jaetaan GHG-protokollan mukaisesti kolmeen luokkaan: organisaation omiin päästölähteisiin (Scope 1), ostoenergian tuotannosta aiheutuviin epäsuoriin päästöihin (Scope 2) sekä muihin organisaation arvoketjussa syntyviin epäsuoriin päästöihin (Scope 3). Lisätietoa GHG-protokollasta saa sen kotisivulta: www.ghgprotocol.org (englanniksi). Keskuskauppakamarin ilmastositoumuksessa Scope 1 ja Scope 2 ovat pakollisia laskettavia yrityksille ja yhteisöille. Scope 3:sta seuraavat päästölähteet kuuluvat tarkastelun piiriin:

 • Kuljetukset ja jakelu (upstream): saapuva logistiikka sekä joissakin tapauksissa kaikki itse maksettu logistiikka
 • Liikematkustus
 • Töihin matkustaminen

Laskentaprosessi:

Ilmastositoumus velvoittaa yritykset ja yhteisöt laskemaan päästönsä kerran vuodessa (kalenterivuosittain ja/tai tilikausittain) käyttäen Excel-pohjaista laskentatyökalua, joka on ladattavissa tältä sivulta.

Järjestämme hiilijalanjäljen laskentakoulutuksia

Hiilijalanjäljen laskentakoulutukset sopivat organisaatioille, jotka haluavat perehtyä hiilijalanjäljen laskentaan ja kaipaavat työkalua laskennan tueksi. Seuraavat koulutukset:

Laskenta koostuu seuraavista vaiheista:

 1. Kerää organisaatiokohtaiset lähtötiedot (esim. sähkön kulutus kWh)
 2. Puuttuvien tietojen osalta käytä tilastotietoa tai tee perusteltu arvio
 3. Kerää päästökertoimet (esim. sähköyhtiökohtainen myydyn sähkön ominaispäästö gCO2/kWh)
 4. Tee laskenta tältä sivulta ladatulle excel-lomakkeelle
 5. Dokumentoi tietolähteet
 6. Arvioi epävarmuudet ja suunnittele kehityskohteet seuraavaan laskentaan

Päästölähdekohtainen päästö = lähtötieto * päästökerroin

Kunkin päästölähteen aiheuttamat päästöt saadaan kertomalla organisaatiokohtainen lähtötieto tätä parhaiten vastaavalla päästökertoimella. On erittäin tärkeää huomioida, että lähtötieto ja päästökerroin ovat laskettaessa samassa yksikössä (esimerkiksi energiankulutus kilowattitunteina ja päästökerroin kilowattitunnille). Laskenta tehdään erikseen eri päästölähteille, joiden tulokset lasketaan lopuksi yhteen päästöluokittain. Lopputulos ilmoitetaan yksikössä tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (tCO2e).

Laskentatyökaluun on sisällytetty joitain yleisiä päästökertoimia (esim. polttoaineille), mutta suurimman osan laskentaan tarvittavista tiedoista organisaatio joutuu keräämään itse ja täyttämään laskentapohjaan. Laskentapohjaan tulee myös dokumentoida tietolähteet, jotta laskenta on jatkossa systemaattisesti toistettavissa ja esimerkiksi ulkopuolisen tahon on mahdollista varmentaa laskenta. Laskentapohjassa on esimerkinomaisesti valmiina muutamia laskentakaavoja, mutta koska olennaiset päästölähteet ja päästökertoimet vaihtelevat eri organisaatioiden välillä, on organisaation itse täytettävä työkaluun myös osa laskentakaavoista. Tarkemmat ohjeet lähtötietojen ja päästökertoimien keräämiseen ovat laskentaohjeessa.

VINKKI:

Mikäli yrityksesi järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, voit hyödyntää Tapauksen laskuria osallistujien matkustamisen, tilankäytön, yöpymisen, tarjoilujen ja jätteiden hiilijalanjäljen määrittelemiseksi.

Lataa Ilmastositoumuksen laskentatyökalu ja laskentaohje antamalla sähköpostiosoitteesi

 • Saat päästölaskentaa helpottavan työkalun ja laskentaohjeen syöttämällä sähköpostiosoitteesi yllä olevaan laatikkoon. Sivulle latautuu sen jälkeen kaksi linkkiä, joista voit ladata kyseiset tiedostot.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Käsittely- ja vuosimaksut

 1. Hakemuksen, toimenpidesuunnitelman ja vuosiraportin käsittelymaksu

Yrityksen / yhteisön liikevaihtokauppakamarin jäsenetmuut
liikevaihto alle 2.000.000 €/vuosi500 €600 €
liikevaihto 2.000.000 €/vuosi tai enemmän1.500 €1.800 €
liikevaihto 10.000.000 €/vuosi tai enemmän3.000 €3.500 €
Käsittelymaksu tulee olla maksettuna, kun hakemus jätetään. Liitä maksukuitti hakemuslomakkeelle. 

OHJEET KÄSITTELYMAKSUN SUORITTAMISEEN:

Maksa käsittelymaksu Keskuskauppakamarin pankkitilille ja merkitse viestikenttään:
ILMASTOSITOUMUS sekä hakijayrityksen Y-tunnus.
Maksun saaja: Keskuskauppakamari

PANKKITILINNUMERO
NordeaFI05 2001 3800 4677 96 NDEAFIHH
Danske BankFI81 8000 1100 1767 01 DABAFIHH
Liitä maksukuitti hakemuslomakkeelle. Käsittelymaksua ei palauteta, mikäli hakemus hylätään. Vuosiraportin käsittelystä veloitetaan sama käsittelymaksu kuin hakemuksen käsittelystä. Käsittelymaksu ei ole arvonlisäveronalaista

 2. Vuosimaksu Ilmastositoumus -tunnuksen käyttöoikeudesta

Yrityksen / yhteisön liikevaihtokauppakamarin jäsenetmuut
liikevaihto alle 2.000.000 €/vuosi1.500 €1.800 €
liikevaihto 2.000.000 €/vuosi tai enemmän2.500 €3.000 €
liikevaihto 10.000.000 €/vuosi tai enemmän5.000 €6.000 €
Vuosimaksu laskutetaan, kun hakemus tai vuosiraportti on hyväksytty.

Hakemusten käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja.

Mikäli voimme auttaa yrityksenne hiilijalanjäljen laskentaan liittyvissä kysymyksissä, otathan yhteyttä:

Tarvitsetko apua yrityksesi hiilijalanjäljen laskentaan?

Tarvitsetko apua yrityksesi hiilijalanjäljen laskentaan? Täytä alla oleva lomake. Toimitamme sinulle valikoitujen yhteistyökumppaneiden tiedot ja voit pyytää tarjousta hiilijalanjäljen laskentapalvelusta.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Koulutukset:

Keskuskauppakamari järjestää päästövähennyskoulutuksia, joissa yrityksille tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja päästöjen laskentaan, vähentämiseen ja kompensointiin. Lisätietoja koulutuksista antaa tapahtumatuottaja Anne Pakkanen, anne.pakkanen@chamber.fi.