Toimivat kauppaprosesessit takaavat turvallisen kaupankäynnin – Keskuskauppakamarilta vinkit onnistuneeseen kansainvälisen kaupan toteuttamiseen

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri.

Kauppasopimusta laatiessa tulee olla tarkkana, ettei vastapuolen vaatimuksiin suostumalla toimita sääntöjen tai lakien vastaisesti. Esimerkiksi hinnoittelumalli ja vaikkapa vuosialennusten vaikutus tullauksiin kohdemaassa on syytä varmistaa etukäteen.

Keskuskauppakamarin kauppaprosessiryhmän vienti- ja tuontiammattilaiset ovat koonneet Kauppaprosessien hallinta TOP 5 -listauksen yrityksille, jotka suunnittelevat tai aloittavat kauppaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

”Laatimamme listaus toimii hyvänä perustana viennin toteuttamisessa ja antaa valmiuksia selvittää asioita eteenpäin. Tärkeintä on, että kaupan ehdot täyttyvät laillisesti, asiakas saa sujuvasti ja ajoissa tuotteen ja myyjä maksun. Myös hinnoittelumalli on syytä varmistaa eli onko esimerkiksi vuosialennuksia annettu”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri.

Visurin mukaan tavoitteena oli tuoda ryhmän kokemukset yhteen kauppa- eli Trade compliance -prosesseista ja auttaa etenkin pk-yrityksiä kansainvälisen kaupan onnistumisessa. Toimivat prosessit takaavat turvallisen ja sujuvan kaupan, riskit minimoiden.

”Maastavientiin ja maahantuontiin liittyvät asiat tulee pitää mielessä kaikissa kaupan vaiheissa, niin tuotekehityksessä kuin hankinnan suunnittelussa, hinnoittelussa ja kaupan ehtoja sovittaessa – ja myös EU-alueella”, tiivistää Kauppaprosessityöryhmän puheenjohtaja Päivi Pietarinen.

Pietarisen mukaan esimerkiksi tuotteen tullinimikkeen muutoksella voi olla vaikutusta tullitasoon ja tuotehyväksyntöihin, jotka sitten vaikuttavat lopulta kaupan kannattavuuteen.

Tarkemmin mm. EU:n Access2 Market (Getting started to trade Goods) ja Suomin Tullin sivut (aloittelevat yritykset).

TOP 5 kauppaprosessit kansainvälisen kaupan toteuttamisen onnistumiseksi:

  1. Kaupan osapuolten tunteminen (Know your customer)
  2. Vientivaatimusten ja -rajoitusten selvittäminen
  3. Oman tuotteen tullinimikkeen ja alkuperän määrittäminen
  4. Oikean toimituslausekkeen INCOTERMS käyttäminen ostajan ja myyjän velvollisuuksien määrittämiseksi
  5. Vientidokumentaatiotarpeiden tarkistaminen 

    Lisätietoja ja esimerkkejä Keskuskauppakamarin sivuilla: TOP 5 kauppaprosessit kansainvälisen kaupan toteuttamisen onnistumiseksi

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Hannele Visuri