Unileverin toimitusjohtaja Paul Polman Kansainvälisen kauppakamari ICC:n vetäjäksi – Esko Aho jatkaa hallituksessa

Kansainvälisen kauppakamari ICC:n vuosikokous on tänään Pariisissa valinnut Unileverin toimitusjohtaja Paul Polmanin uudeksi puheenjohtajakseen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin MasterCardin toimitusjohtaja Ajay Banga. Esko Aho jatkaa ICC:n kansainvälisessä 25 jäsenen hallituksessa. ICC:n Suomen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä UPM Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Vasta valittu puheenjohtaja Paul Polman korosti puheessaan Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n kasvavaa roolia vapaakaupan ja avoimen markkinatalouden sekä kestävän kasvun puolestapuhujana. Unileverin vetäjänä Polman on itse peräänkuuluttanut yritysten edelläkävijyyttä ja vastuullisuutta.

Yritysten edelläkävijyys korostumassa yhteiskunnassa

Kokouksessa Suomea edustanut maajohtaja Timo Vuori korostaa, että yli 90 maassa vaikuttava ICC on nyt tärkeässä roolissa yrityselämän kansainvälisenä edunvalvojana protektionismin ja nationalismin vahvistuessa.

”Aktiivisen edunvalvonnan ohella yrityselämältä kaivataan proaktiivisia toimia yritysten edelläkävijyyden ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi eri maissa. Mikä ei ole hyvä yhteiskunnalle, ei voi olla hyvä yrityselämälle. Sen totesi jo 1920-luvulla silloinen ICC:n puheenjohtaja, IBM:n pääjohtaja Thomas J. Watson”, Vuori sanoo.

Vuoren mukaan yritysten yhteiskunnallinen rooli ja merkittävyys tulevat väistämättä kasvamaan, mikäli hyvinvointia, kestävää kehitystä ja digitalisaatiota halutaan aidosti edistää, olivatpa poliittiset päättäjät mitä mieltä tahansa.

“Tämä koskee niin terveydenhuollon kehittämistä Suomessa kuin vesihuollon tai koulutuksen järjestämistä kehitysmaissa. Tiivis julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyö on välttämätöntä niin teollisuusmaissa kuin kehitysmaissakin nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Paras yksityinen osaaminen ja teknologia on saatava aina palvelemaan yhteiskunnan kehittämistä, mikä vaatii toimivaa vapaakauppaa, avointa markkinataloutta ja tervettä kilpailua”, muistuttaa Vuori.