Pyydä lausuntoa

Lautakunta antaa lausunnon siitä, onko tiettyä elintarvikealan toimijan menettelyä pidettävä hyvän kauppatavan vastaisena.

Lausuntomenettelyn etuja

  • luottamuksellinen
  • maksuton
  • nopea, yksinkertainen ja joustava menettely
  • asiantunteva käsittely
  • ei riskiä oikeudenkäyntikuluista

Lausuntoa voi pyytää elinkeinonharjoittaja tai elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi perustettu kannekelpoinen yhteisö. Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Jos lausunnonpyytäjiä on enemmän kuin yksi, heidän pyynnöstään lausunnonpyytäjien nimiä ei ilmaista vastaajalle (anonyymi käsittely). Lausunnot ovat suositusluonteisia.

Pyydä lausuntoa

Lausuntopyynnöstä tulisi ilmetä seuraavat seikat:
1) Kerro, millaisesta asiasta pyydät lausuntoa
2) Perustele lausuntopyyntösi
3) Ilmoita omat yhteystietosi
4) Ilmoita vastapuolen nimi ja yhteystiedot
5) Liitä oheen mahdolliset lausuntopyyntöäsi tukevat kirjalliset liitteet

Lausuntopyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ekka@chamber.fi tai postitse osoitteeseen
Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta
c/o Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki

Pyydä ennakkolausuntoa

Yritys voi pyytää lautakunnalta etukäteen lausuntoa tietyn tarkkarajaisesti yksilöidyn menettelynsä hyvän kauppatavan mukaisuudesta. Ennakkolausuntoa pyydetään kirjallisesti. Ennakkolausunto annetaan kirjallisesti ja se on luottamuksellinen. Ennakkolausunnon hinta on 2 800 euroa.