Suomen tulevaisuus ratkaistaan tulevalla hallituskaudella

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund.

Vaalit on käyty ja hallitusta lähtee rakentamaan Kokoomus Petteri Orpon johdolla. Suomen kannalta toivon, että jokainen puolue olisi lähtökohtaisesti valmis kantamaan isänmaasta vastuuta. Suomella on kaikki edellytykset rakentaa käynnissä olevalla vuosikymmenellä uusi versio menestystarinastaan ja palata pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, Ruotsin rinnalle. Se vaatii pragmaattisuutta ja leimakirveiden laskemista yhteisen hyvän nimissä.

Suomen on valittava rohkean uudistumisen tie. Mitä kilpailukykyisempi maamme on, sitä turvallisemmalla ja tuottoisammalla pohjalla hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus on. On ennen kaikkea kyse siitä, että Suomeen luodaan toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

Suomi on vientivetoinen maa globaalissa taloudessa. Emme elä umpiossa. Poliittisia päätöksiä ja yhteiskunnan kehityksen suuntaa pitää tarkastella kansainvälisessä kontekstissa ja verrokkeina on käytettävä tärkeimpiä kilpailijamaitamme kuten esimerkiksi Ruotsia ja muita Pohjoismaita.

Haasteita Suomella riittää muun muassa työmarkkinoilla. Erityisesti palkanmuodostuksen jäykkyys, työn tekemisen tarpeettoman huono kannustavuus ja tiukka ansiotuloverotus nähdään kansainvälisissä vertailuissa usein kilpailukykyä heikentävinä tekijöinä. Myös infrastruktuurin vajavainen rahoitus heikentää Suomen sijoitusta.

Suomen tulevaisuuden menestyksen ratkaisee onnistuminen niillä keskeisillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat nostaa Suomen kasvavaksi ja kilpailukykyiseksi. Keskeisessä roolissa on osaaminen, joka on Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kulmakivi. Tavoitteena tulee olla, että Suomessa on maailman osaavin kansa. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön vähentyminen ja yritysten kasvava osaajatarve ovat haasteita, joihin ei voida vastata ilman osaajien maahanmuuton kasvattamista.

On itsestään selvää, että kilpailukyvyn ytimessä on vastuullinen, kestävä kasvu. Ilmastonmuutos ja luontokato on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa.


Kirjoitus on julkaistu aiemmin Kalevassa, Kainuun Sanomissa, Länsi-Suomi -lehdessä, Turun Sanomissa, ja Lapin Kansassa.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Juho Romakkaniemi